magazine fav
כימיה: קשיות כללית ומשתנה קשיות המים נקבעת לפי כמות היונים - איזה יונים? כולם! ELMI במאמר קצר וקולע על אחד הנושאים המבלבלים חובבים רבים