magazine fav
ראיון עם אימקה (IMKE) מגרמניה אימקה עשתה פרויקטים רבים בתחום השרימפסים ושמירת הטבע. היא פעילה ידועה ומוערכת מאוד בקרב קהילת מגדלי השרימפסים העולמית ובקרב החובבים בפורמים הגדולים בעולם . תרמה רבות לפיתוח התחביב קידומו וחשיפת מידע רב הנוגע לגידולם של שרימפסים רבים וזנים חדשים וטבעיים