פורטל אקווה פורומים מגזין אקווה AquaDex

תקנון פורומי סוחרים

עדכון 22.08.2017

פורום זה הוא פורום פירסומי. 

מטרתו היא לסייע לסוחר ולחובבים בכל הנוגע למסחר בדגים, בצמחייה ובציוד.

חזקה היא כי הן הסוחר והן הגולש מסכימים לתנאי התקנון ומחויבים לנהוג על פיו.


תקנון הפורום

1. בפורום זה יפרסם רק בעל העסק או מי מעובדיו את מרכולתו - בע"ח, אלמוגים, צמחיה ,ציוד ומבצעים. 

2. בפורום זה יכולים החובבים לפתוח עצי שאילתא לסוחר לגבי מרכולת הסוחר.

3. פורום זה אינו פורום קהילה, משכך אין להעלות הודעות שלא קשורות למסחר. 
ריבוי אשכולות ו/או הודעות בנושא הלל ושבח ימחקו ו/או יצונזרו.

4. פנייה של סוחר או מי מטעמו, אל צוות הנהלת אקווה, תעשה אך ורק באמצעות המייל Ads@Aqua.org.il או בהודעות פרטיות לאחד המנהלים על גבי האתר. 

5. הודעות אשר יישלחו לאחד ממנהלי אקווה לטלפונים האישיים, לא יקבלו מענה ואף יגררו הרחקה מהאתר.

6. חל איסור על סוחרים אחרים לכתוב בפורום זה.

7. חל איסור על הסוחר והחובבים להשמיץ סוחר אחר או את מרכולתו של סוחר אחר.

8. סכסוכים בין חובב לסוחר או בין סוחר לסוחר יתנהלו מחוץ לדפי פורום זה ואינם נחלת האתר. 

9. אין לערוך בפורום זה סקרי דעת קהל למינהם.

10. הפרה של חוק-1,3,6,7,8,9 תגרור צינזור ו/או מחיקה ו/או נעילה ו/או העברת הודעה ו/או עץ ללא התראה מוקדמת - ע"פ דעתו של מנהל הפורום ותישלח לחובב/סוחר אזהרה.

11. יובהר, כל התכנים כולם המועברים בפורום זה ולרבות כל מידע ו/או עצה ו/או הצעות למתן שירותים ו/או הצעות למתן טובין ו/או הצעות בדבר ממכר מוצרים (שיקראו כולם ביחד ולחוד: "תכנים"), הינם באחריות המפרסמים בלבד. 

א. אין הנהלת האתר ו/או הפורום אחראיים לטיב ו/או אופי התכנים המופיעים בפורום זה.

ב. הנהלת האתר רואה בכל התכנים בגדר המלצה בלבד שאינה מחייבת ושאינה משקפת בהכרח נכונה את מחירי השוק ו/או כל ידע קיים בתחום. 

ג. נוכח האמור, על החובב/גולש האחריות לבחון את התכנים ולערוך השוואת מחירים ו/או בחינת כל מידע שיימסר, וכי כל מעשה הנו על אחריותו המלאה והבלעדית של מי מהצדדים המתקשרים (חובב ו/או גולש ו/או סוחר). 

ד. פורום זה נועד אך ורק בכדי לבסס פלטפורמה זמינה לקיום קשר בין קהל החובבים/גולשים לבין קהל הסוחרים בתחום. 

ה. אין באמור כדי לפגוע ו/או למצות כל טענה מטענות האתר ו/או הפורום ושמורה להם כל טענה ו/או זכות ו/או סעד מכוח דין. 

12. תמונות שמתפרסמות בפורום זה הן באחריותו הבלעדית של הסוחר המפרסם ומחובתו לתת קרדיט או לקבל את אישורו של הצלם.
עם זאת, אין להעלות על גבי האתר בשום אופן תמונה המצויה תחת זכויות יוצרים. הנהלת האתר לא תאפשר שימוש בתמונות המפרות זכויות יוצרים ותנקוט בצעדים הנדרשים לשמירה על זכויות היוצרים.

יודגש - במידה והופרה זכות יוצרים ע"י הסוחר, הרי שמלוא האחריות המשפטית על הסוחר והסוחר הוא זה שיישא בתוצאותיה המשפטיות בלבד.

13. פורום זה מתקיים על שם הסוחר, תחת פיקוח הנהלת האתר ופעולות הניהול בו מתבצעות עפ"י הוראות הנהלת האתר. 
לסוחר עומדת אפשרות לבקש מהנהלת האתר בקשות הקשורות בניהול הפורום שנמצא על שמו, כאשר הנהלת האתר תבחן כל מקרה לגופו בהתאם לרוח האתר ותקבל החלטה ללא תלות בבקשת הסוחר.
סוחר המפרסם תחת אתר אקווה הרי נחזה הוא כמי שקרא ומכיר את התקנון על סעיפיו ומתחייב להישמע לאמור בו.

14. חל איסור על העלאת קישורים לפורומים מקבילים - פעולה שכזאת תגרור אחריה צנזור ללא הודעה מראש.

15. פורום סוחרים שלא יהיה פעיל במשך 30 ימים, יוסר באופן אוטומטי על ידי המערכת
במידה וברצון הסוחר להשיב את הפורום, עליו להתחייב למענה של 5 הודעות לפחות בשבוע בפורום הסוחר על שמו החל מרגע השבת הפורום.
אי עמידה בסעיף זה תגרור הסרת הפורום לאלתר ולמשך זמן לא מוגבל.

16. תחת שם הסוחר יופיע טייטל, אשר יעיד כי המשתמש הוא משתמש לצורך מסחר.

17. הנהלת אקווה אינה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לסוחר ע"י הגולשים ולסוחר לא יהיו טענות על כך כלפי הנהלת האתר.

18. פורום הסוחר אינו שייך לסוחר אלא לאתר אקווה, משכך חוקי האתר וחוקי מדינת ישראל חלים הן על הסוחר והן על פורום המסחר שהנהלת אקווה מעמידה לרשותו.

19. אין להפנות גולשים לאתרי הרשתות החברתיות או לקבוצות כאלו ואחרות בהודעות הנרשמות על גבי הפורום.
כמו כן, אין להזכיר קבוצות Whatsapp ודפי Facebook על גבי ההודעות הנרשמות באתר. 
יודגש כי ההפניה לדפי Facebook מותרת אך ורק בחתימה של הסוחר, כאשר ההפניה ל-Facebook היא רק לדף העסק או הדף האישי של הסוחר. 
הודעות המנוגדות לאמור לעיל יימחקו ויגררו השעיה.

20. הנהלת האתר אינה מונעת תגובות של סוחרים בפורומים מקצועיים, אולם יודגש כי יתאפשרו תגובות ענייניות ומקצועיות בלבד. 
אין להגיב בפורומים מקצועיים תגובות שאינן מקצועיות ושמטרתם הבלעדית אינן סיוע לחובבים.
תגובות סחר והמלצות על מוצרים שנמצאים ברשות הסוחר ימחקו לאלתר ויגררו השעיה.

21. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו/או לנעול ו/או לגנוז פורום זה או הודעה ו/או עץ בכל זמן נתון וללא הודעה מראש וללא אזהרה או נימוק לגניזת הפורום.


בברכה,

הנהלת אתר AQUA

ט.ל.ח