צפה בגרסא המלאה : בואו נעשה סדר!


benrokh
Saturday 08/06/2002, 00:08
הגיע הזמן לשים רשימה נורמאלית של האלמוגים בטקסונומיה מדעית

לי יש את הרשימה הזו:


-----------------------------------צורבים
----------------------------------cnidaria
--------------------------------------*
-----------------------------------אלמוגים
----------------------------------anthozoa
--------------------------------------*
---------------------**************************
-------------------שמונאים---------------------------- ששאים
------------------octorallia
--------------------------------------------------------hexacorallia
----------------------*---------------------------------------*
----------------------*---------------------------------------*
-----*******************-------------------------------*
רפיוניתאים----גורגונאים----- נוצות ים---------------------------*
pennatulacea gorgonacea alcynacea---------------------*
---------------------------------------------------------------*
----------------------------------------------***********************
-------------------------------------------שושנות ים אלמוגאים צריניטים פרחניתאים
--------------------------------------------madereporaira actinaria
-----------------------------------------------------------zoantharia ceriantharia


-=רווח
*=קשר בין הסדרותמשפחותמחלקות

מצטער אם היא לא ממש ברורה...
אם משהו ברשימה זו לא נכון אנא שנו זאת!

benrokh
Saturday 08/06/2002, 16:11
עכשיו לבירור השמות הרגילים לעומת המדעיים:

אלמוגים:
שמונאים:
גורוגנאים(GORGONARIA)-על סדרה של שמונאים שאליה שייכות הגורגוניות
רפיוניתאים(ALCYONACEA)-על סדרה של שמונאים שאליה שייכים הקסניים
הדנדרופיטים (שלא סימביוטיים עם אצות)
ושאר האלמוגים הרכים

ששאים:
אלמוגאים(MADEREPORARIA)-סדרה של ששאים שאליה משתייכים הSPS והLPS יחד עם שאר האלמוגים הקשים
שושנות ים(ACTINARIA)CORALIMORPHA))-סדררה של הששאים שאליה משתייכים שושנות הים והפטריות למיניהן
פרחניתאים (zoanthinaria)-סדרה של הששאים שאליה שייכים הזואנטידים למיניהם
צרינטים (ceriantharia)-על סדרה של הששאים שאליה שייכות הטיובות

מקווה שזה מסביר קצת יותר על הטקסונומיה של האלמוגים